تاریخ : چهارشنبه، 30 ارديبهشت ماه، 1394
موضوع : اخبار سایت

باشگاه در تبریز

 باشگاه پارکور و فری رانینگ در تبریز

 

 

R

روزهای

زمان

آدرس

مربی

سبک

1

فرد

 

 

مهدی ایمانی

پارکور - بریک دنس

2 فرد    

 

سجاد عباسی

 

پارکور – فری رانینگ

 

شماره تماس :

3639 475 0936   سجاد عباسی
باشگاه پارکور در تبریز , باشگاه در تبریز ,تبریز باشگاه ,باشگاه پارکور ,باشگاه,بریک دنس , پارکور , آموزش پارکور , آموزش شهرنوردی , بلوک 13 parkour , tabrizparkour , breakdance, parkour,l

منبع این مقاله : :تبـــریز پارکـــــور
آدرس این مطلب : http://www.tabrizparkour.com/1/باشگاه-در-تبریز/